Gratis frakt - problemfria returer

Gratis frakt - okomplicerade returer

Ditt hållbara yogamärke från Berlin!

Din kundvagn

Din varukorg är för närvarande tom.

AGBs / Regler & Villkor

Allmänna villkor med kundinformation

Från och med: 16. November 2023

Innehållsöversikt

 • Omfattningen av de allmänna villkoren
 • Allmän information om erbjudanden och beställningar
 • Beställningsprocess och ingående av kontrakt
 • Kontraktstext och avtalsspråk
 • Kundkonto
 • Information om priser och fraktkostnader
 • Betalningsmetoder och betalningsvillkor
 • Äganderättsförbehåll
 • Leverans, produkttillgänglighet
 • Försäljning av kuponger
 • Avbokningsregler
 • Garanti och ansvar
 • Uppförandekoder
 • Tvistmedling och konsumenttvistlösning

1. Omfattningen av de allmänna villkoren

 • För affärsrelationen mellan LVI Life & Vision Invest GmbH, Friesenstrasse 15, 10965 Berlin (nedan kallad "Säljaren") och köparen av säljarens produkter och tjänster, nedan kallad "Kund" ( nedan kallade "Produkter" eller "Varor"), gäller följande allmänna villkor exklusivt (hädanefter kallade "GTC").
 • Alla personnamn gäller lika för båda könen. Av bättre läsbarhetsskäl användes inte manliga och kvinnliga språkformer samtidigt.

2. Allmän information om erbjudanden och beställningar

 • Presentationen av produkterna i butiken, på webbplatser och i digitala tryckta broschyrer, eller Kataloger eller jämförbara produktpresentationer från säljaren utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande utan snarare en inbjudan att lägga en beställning och därmed kundens erbjudande.

3. Beställningsprocess och ingående av kontrakt

 • Kunden kan välja produkter ur säljarens sortiment som erbjuds kunden och hämta dem i en så kallad varukorg. Produkturvalet kan ändras i varukorgen, t.ex.b. ska raderas. I annat fall kan kunden initiera slutförandet av beställningsprocessen.
 • Genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen ger kunden ett bindande erbjudande till säljaren om att köpa produkterna i varukorgen.

4. Kontraktstext och avtalsspråk

 • Säljaren sparar avtalstexten och tillhandahåller den till kunden i textform (t.ex.b. via e-post eller tryckt med leveransen av beställningen). Kunden kan skriva ut avtalstexten innan beställningen skickas till säljaren genom att använda utskriftsfunktionen i sin webbläsare eller spara funktionen för webbsidor i det sista steget av beställningen.
 • Avtalsspråket är tyska, kontrakt kan ingås på detta språk.

5. Kundkonto

 • Säljaren ger kunderna ett kundkonto. Inom kundkontot förses kunderna med information om beställningarna och deras kunddata som lagras av säljaren. Informationen som lagras på kundkontot är inte offentlig.
 • Kunder kan också lägga en beställning som gäst utan att behöva skapa ett kundkonto.
 • Kunder är skyldiga att tillhandahålla sanningsenlig information på kundkontot och att anpassa informationen till förändringar i faktiska omständigheter om detta är nödvändigt (t.ex.b. den ändrade e-postadressen vid en ändring eller den ändrade postadressen före en beställning). Kunderna ansvarar för eventuella nackdelar som uppstår på grund av felaktig information.
 • Kunder är ansvariga för sina kundkonton inom sitt inflytandesfär och i den utsträckning ansvaret är rimligt för dem. Det är kundens ansvar att iaktta största möjliga försiktighet vid användning av åtkomstdata för kundkontot och att vidta alla åtgärder som säkerställer en konfidentiell, säker hantering av uppgifterna och förhindrar att de lämnas ut till tredje part. Kunder är skyldiga att omedelbart informera säljaren om det finns anledning att misstänka att tredje part har kännedom om åtkomstdata och/eller missbrukar kundkontot.

6. Information om priser och fraktkostnader

 • Om inte annat anges är alla priser totalpriser inklusive tillämplig lagstadgad moms (moms).)
 • De leverans- och fraktavgifter som gäller utöver försäljningspriset kommer att meddelas kunden i respektive produktbeskrivning och innan beställningen genomförs, eller länkade.

7. Betalningsmetoder och betalningsvillkor

 • Vid användning av finansiella institut och andra betaltjänstleverantörer gäller även betaltjänstleverantörernas villkor och dataskyddsinformation med avseende på betalning. Kunder uppmanas att följa dessa regler och instruktioner samt information under betalningsprocessen. Detta beror särskilt på att tillhandahållandet av betalningsmetoder eller förloppet av betalningsprocessen också kan bero på avtalen mellan kunden och finansiella institutioner och betaltjänstleverantörer (t.b. Överenskomna utgiftsgränser, platsbegränsade betalningsalternativ, verifieringsprocedurer, etc.)
 • Kunden säkerställer att han uppfyller de krav som krävs för framgångsrik betalning med den valda betalningsmetoden. Detta inkluderar i synnerhet tillräcklig täckning av bank- och andra betalkonton, registrering, legitimering och auktorisation för betaltjänster samt bekräftelse av transaktioner.
 • Kreditkortsbetalning - När du lägger beställningen uppger kunderna sina kreditkortsuppgifter. Kundens kreditkort kommer att debiteras omedelbart efter att beställningen genomförts och efter att ha auktoriserats som legitim kortinnehavare.
 • Amazon - Betalning behandlas av Amazon, där kunden kan betala beloppet med kreditkort eller autogiro. Säljaren får ingen kundbetalningsinformation från Amazon. Amazon erbjuder varor som säljs via Amazon Marketplace via Amazon-domänen.de och för artiklar som är markerade med anteckningen "Shipping by Amazon" inkluderar ytterligare betalningsmetoder månadsräkningen (här i samarbete med arvato Payments Solutions GmbH), finansiering (här i samarbete med "Barclaycard", som erbjuds av Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch), BLIK, Bancontact samt iDeal och Przelewy24. När det gäller betalningsmetoderna BLIK, Bancontact, iDeal och Przelewy24 debiteras betalningen omedelbart efter att beställningen har slutförts. Vid kreditkort, autogiro, månadsfaktura och finansieringsbetalningsmetoder sker betalning efter att varorna har skickats. I fallet med betalningsmetoden iDEAL behöver kunden ett holländskt bankkonto, i fallet med Bancontact ett belgiskt bankkonto och i fallet med Przelewy24/BLIK ett polskt bankkonto. Finansiering kräver registrering hos Barclaycard.Användningen av den månatliga fakturan och finansieringsbetalningsmetoderna kräver en framgångsrik adress- och kreditkontroll av kunden. Mer information om beställning via Amazon Marketplace: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GFBWMNXEPYVJAY9A. Ytterligare information om accepterade betalningsmetoder: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GFBWMNXEPYVJAY9A; Ytterligare information för kunder som är företagare och köper på konto: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201961660; Kunden kan även hitta information om betalningsprocedurerna i området "Mitt konto" under "Dina betalningar".
 • Klarna - Betalning görs via betaltjänstleverantören Klarna AB, Sveavägen 46, Stockholm, Sverige (nedan: "Klarna") med hjälp av det tillhandahållna resp. Betalningssättet för Klarna som valts av kunden genomförs. Klarnas användarvillkor gäller, vilka kan ses på https://www.klarna.com/de/ och kommer att kommuniceras till kunden som en del av betalningsprocessen.
 • Klarna PayNow kreditkort - För att kunna göra betalningen måste kunden identifiera sig som legitim kortinnehavare innan betalningstransaktionen genomförs och kundens konto debiteras automatiskt.
 • Klarna PayNow autogiro - Kunden ger Klarna ett SEPA autogiro-mandat. Genom att bevilja SEPA autogirofullmakt har Klarna behörighet att initiera betalningstransaktionen, som automatiskt debiterar kundens bankkonto. Kunden kommer att informeras om datum för debitering av bankkontot (kallad "Föranmälan").
 • Klarna faktura - förutsättningen är en lyckad kontroll av kundens adress och kreditvärdighet av Klarna. Vid köp på konto får kunderna varorna först. Betalningstiden är 14 dagar, om inte annat avtalats under betalningsprocessen. Säljaren överlåter sitt betalningsanspråk till Klarna. En skuldlösande betalning kan endast göras till Klarna i enlighet med Klarnas villkor.
 • Klarna delbetalning - Förutsättningen för Klarna delbetalning är en lyckad kontroll av kundens adress och kreditvärdighet av Klarna. Säljaren överlåter sitt krav på betalning från kunden till Klarna. En skuldlösande betalning kan endast göras till Klarna i enlighet med Klarnas villkor. Ytterligare information om europeisk standardinformation för konsumtionslån, finansiering via Klarna, särskilt om avbetalningarna, och minimibeloppet för avbetalningen samt Klarnas villkor: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account
 • Klarna Sofortüberweisung (Sofort) - Betalning utförs med hjälp av nätbanksdata av leverantören Sofort GmbH omedelbart efter att beställningen har lagts i enlighet med villkoren för Klarna Sofortüberweisung (som också kommuniceras till kunden som en del av beställningsprocessen). Ytterligare information: https://www.klarna.com/sofort/.
 • PayPal - Betalning görs via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.ett r.l et Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter: "PayPal") med hjälp av den tillhandahållna informationen eller PayPal betalningsmetod vald av kunder. Kunder kommer att omdirigeras direkt till PayPal i slutet av beställningsprocessen. För kunder som har ett PayPal-konto gäller följande PayPal-användarvillkor: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Om kunder använder PayPals tjänster utan att ha ett PayPal-konto gäller följande användarvillkor: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Översikt över alla villkor: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
 • PayPal Express - Kunden betalar det skyldiga beloppet med Paypal-transaktionsprocessen.
 • PayPal Plus (PayPal) - Kunden måste ha ett PayPal-konto och betalar det skyldiga beloppet med PayPal-transaktionsprocessen.
 • PayPal Plus (autogiro) - Kunden kan betala med PayPals autogiroprocess även om de inte har ett PayPal-konto. Kunden ger PayPal ett SEPA-direktdebiteringsmandat. Genom att bevilja SEPA direktdebiteringsfullmakt har PayPal behörighet att initiera betalningstransaktionen, som automatiskt debiterar kundens bankkonto. Kunden kommer att informeras om datum för debitering av bankkontot (kallad "Föranmälan").
 • PayPal Plus (kreditkort) - Kunden kan betala med kreditkortet via PayPal även om han inte har ett PayPal-konto. För att kunna genomföra betalningen måste kunden identifiera sig som legitim kortinnehavare innan betalningstransaktionen genomförs och kundens konto debiteras automatiskt.
 • PayPal Plus (köp på konto) - Kunden kan köpa på konto via PayPal även om de inte har ett PayPal-konto. Förutsättningen är att kundens adress och kreditvärdighet har kontrollerats av PayPal. Säljaren tilldelar betalningen till PayPal. En skuldfrigörande betalning kan endast göras till PayPal i enlighet med villkoren och det valda eller Betalningsfrist anges av PayPal. PayPals användarvillkor för köp på konto gäller: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
 • PayPal delbetalning - Förutsättningen för delbetalning via PayPal är en framgångsrik kontroll av kundens adress och kreditvärdighet av PayPal. Säljaren överlåter sitt krav på betalning från kunden till PayPal. En skuldfrigörande betalning kan endast göras till PayPal i enlighet med PayPals villkor.
 • Som en del av PayPals betalningsmetod "Checkout" kan säljaren använda tredjepartsleverantörer av betaltjänster för betalningshantering. Följande information gäller PayPal eller nämnda tredjepartsleverantörer av betaltjänster (sammantaget kallade "leverantörer av betaltjänster för kassan"). Villkoren för kassabetaltjänstleverantören som meddelats kunden gäller. Om säljaren erbjuder köp på konto eller delbetalning via kassabetaltjänstleverantören förbehåller sig säljaren rätten att förutsättningen för betalningssättet är en lyckad kontroll av kundens adress och kreditvärdighet av kassabetaltjänstleverantören. Säljaren tilldelar betalningen till leverantören av kassabetalningstjänster. En skuldfrigörande betalning kan endast göras till kassabetaltjänstleverantören i enlighet med villkoren och den valda resp. betalningsvillkor som anges av leverantören av betalningstjänster för kassan. Vid betalning med SEPA-autogirommandat måste kunden ge betaltjänstleverantören SEPA-autogiro. Genom att bevilja SEPA direktdebiteringsfullmakt har betaltjänstleverantören till kassan behörighet att initiera betalningsprocessen, som automatiskt kommer att debiteras från kundens bankkonto. Kunden kommer att informeras om när hans bankkonto kommer att debiteras (s.k "Föranmälan").
 • Google Pay – Användning av Google Pay kräver registrering för den här betalningsmetoden. Betalningstransaktionen genomförs baserat på villkoren för Google Pay, som också kommuniceras till kunden som en del av beställningsprocessen. Ytterligare information: https://pay.google.com.
 • paydirekt - Att använda paydirekt kräver ett onlinebankkonto aktiverat av paydirekt. Betalningstransaktionen genomförs utifrån paydirekts villkor, som även kommuniceras till kunden som en del av beställningsprocessen. Ytterligare information: https://www.paydirekt.de.
 • Apple Pay - Användning av Apple Pay kräver registrering för denna betalningsmetod. Betalningstransaktionen genomförs baserat på Apple Pay-villkoren, som även kommuniceras till kunden under beställningsprocessen. Ytterligare information och villkor: https://www.apple.com/de/apple-pay/.

8. Äganderättsförbehåll

 • Om säljaren gör förskottsbetalningar förblir de levererade produkterna säljarens egendom tills full betalning har erlagts.

9. Leverans, produkttillgänglighet

 • De beställda varorna kommer att levereras till angiven leveransadress om inte andra överenskommelser har träffats.
 • Om leverans av varan misslyckas på grund av kundens fel trots tre leveransförsök kan säljaren frånträda avtalet. Alla gjorda betalningar kommer att återbetalas till kunden omedelbart.
 • Om de beställda varorna inte är tillgängliga på grund av att säljaren inte utan egen förskyllan tillförs denna produkt av sin leverantör, i synnerhet med hänsyn till att säkerställa leverans och att göra möjliga och rimliga ansträngningar, kan säljaren dra sig ur från kontraktet. I detta fall kommer säljaren att informera kunden omedelbart och vid behov föreslå leverans av jämförbara varor. Om inga jämförbara varor finns tillgängliga eller kunden inte begär leverans av jämförbara varor, kommer säljaren omedelbart att ersätta kunden för eventuellt redan lämnat vederlag.

10. Försäljning av kuponger

 • Dessa villkor gäller i enlighet med försäljningen av kuponger som innehåller materiella eller monetära värden.
 • Kunden ges möjlighet att ladda ner de beställda kupongerna.
 • De beställda kupongerna kommer att skickas till kunden till den angivna e-postadressen.

11. Avbokningsregler

 • Informationen om ångerrätt för konsumenter finns i säljarens avbokningsregler.

12. Garanti och ansvar

 • Garanti (ansvar för defekter) bestäms av lagstadgade bestämmelser, med förbehåll för följande bestämmelser.

13. Uppförandekoder

14. Tvistlösning och konsumenttvistlösning

 • Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för att lösa sina tvister.
 • Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumenttvistlösningsorgan.

  

  15. KONTAKTUPPGIFTER

  Frågor om de allmänna villkoren ska ställas till oss på divasya.yoga@gmail.com.

  Skriv till oss!

  Har du frågor, önskemål, idéer?

  Fyll bara i och skicka. Vi hör av oss!

  Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkoren gäller.